FİLMGÖSTERİ
KİTAPMÜZİK

Sayı: 12

ARA

X E-Kart Gönder

Giriş yap
Kullanıcı adı:
Şifre:
Eğer kayıt yaptırmamışsan, aşağıdaki düğmeyi tıkla.
AİLELER-EĞİTMENLER

     Genç Kâşiflerin dergisi!

         “Genç kâşiflerin dergisi”  sloganı ile Mobidik, 8-14 yaş aralığındaki gençlerin, keşfederken öğrenmenin keyfini yaşadıkları ve yaratıcılıklarını geliştirdikleri bir dergidir.

         Merak duymayı ve bilinmeyeni öğrenme isteğini teşvik eder. Dünya’yı, kültürleri ve bu yerlerin coğrafi bilgilerini aktarır. İşlediği araştırma konuları ile kültürel çeşitlilik, doğal dengeler ve çevre koruması gibi konularda bilinçlendirmeye çalışır. Okuma alışkanlığı kazandırır. Mobidik, ailenin büyük kardeşi Atlas dergisi gibi oldukça görseldir. Haritaları, illüstrasyonları, verdiği hediyeleri, düzenlediği yarışmaları ve ilgi çekici konularıyla Mobidik, bir taraftan eğlendirirken, bir taraftan da gençlerin genel kültürlerine ve ders hazırlıklarına katkıda bulunur. Tıpkı Atlas gibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm ilköğretim okullarına tavsiye edilmiştir.

         T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 18.02.03 tarihli ve 001495 no’lu yazısı ile Mobidik dergisinin eğitim ve öğretim açısından incelendiği belirtilmiş ve Mobidik’in ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 2002-2003 öğretim yılından başlamak üzere iki öğretim yılı için tavsiyesi uygun bulunmuştur.

Mobidik'in en büyük üstünlüğü her sayfasının orijinal olmasıdır. Bir kare fotoğraftan, bir satır yazıya, en küçük illüstrasyondan en büyük haritaya kadar tüm düşünce ve yazılar Mobidik'in usta ekibi tarafından özenle hazırlanıyor..

Mobidik didaktik ve yüzü asık bir dergi değil, çocukları eğlendirirken öğrenmenin zevkini aşılayan bir dergidir. Onları doğa, keşif, dağcılık gibi aktivitelere çağırarak doğayla baş başa eğlenmelerini sağlamak amacındadır. Fotoğraf yarışmaları gibi aktiviteler  düzenleyerek, bu kuşak içinde fotoğraf sanatının ve diğer sanatların ilgi duyulmasına ve gelişmesine katkıda bulunmayı hedefler..

Mobidik, Atlas dergisinin bir yayını olarak DBR bünyesinde aylık olarak yayımlanmaktadır.

Mobidik’in “okulda” sunduğu faydalar:

·        Coğrafya, genel kültür, bilim, arkeoloji, tarih, sosyal bilimler ve güncel konular hakkında bilgi verir. Bilgiye ulaşım daha kolaydır. Öğrenmenin efor olarak bedeli daha düşüktür (reader friendly). İyi bir eğitim kaynağıdır. Kolay tüketilir.

·        Coğrafya, genel kültür, bilim, arkeoloji, tarih ve güncel konular hakkında “öğrenme isteği”ni körükler. Araştırmak için motivasyon sağlar.

·        Eğlendiricidir. “Renkli” sayfaları ve konuları ele alış biçimi ile tüm okul malzemelerinden ayrılır.

·        Ucuzdur. (Kitap, Cd öğrenim setleri  ve benzer özellik ve içerik gösteren malzemelere göre)

·        Çocuklar arasındaki sosyal etkileşimi artırır. (Çocukların “sınıf” ortamında bu tür malzemeleri tartışma, yerine göre beraber gülme, tepki verme eğilimi fazladır.)

·        Çocukların kendi fikirlerini oluşturmalarını ve değerlendirmeler yapma becerisini artırır ve altyapısını kazandırır. Sınıf tartışmaları için cephanedir.

·        Evle okul arasında bağ kurar. Üzerine ödev verilebilir ve bu ödev evde tüm aile tarafından zevkle yapılır. (Aileler, dergi ile yapılan ödevlere daha çok katılım göstermektedirler.) Çıkartmalar ile dergi, çocuğun tüm özel hayatının en önemli alanlarına girer.

·        Herhangi bir köşesiyle her öğrenciyi bir tarafından yakalar.

·        Sahiplik duygusunu kazandırır ve çocuğun bundan zevk almasını ve gurur duymasını sağlar. Kendisine ait bir yayın organının “tüketilebilmesi”nin keyfini yaşatır.

·        Okuma alışkanlığı olmayan ve okuma güçlüğü olan çocuklar için okuma motivasyonu sağlar. “Zevk için okuma” sevgisini ve alışkanlığını kazandırır.

·        Müfredatla yer almayan en yeni, taze konuları okul ve çocuk gündemine getirir. Gündemdeki ilgili konulara merakı sağlar. Özellikle gündem konularının sınıfta tartışılması için önemli bir kaynaktır.

·        Yeni ilgi alanlarının oluşmasını sağlar. Var olan ilgi alanlarının beslenmesini ve gelişmesini sağlar. (fotoğrafçılık, doğa sporları, yazı yazma, sosyal görevler üstlenme vb)

·        Öğretmenlerin renkli ve zevkli bir ders geçirmelerini sağlar. Ödevlerin sıkılmadan yapılmasını, okuma parçalarının daha ilgi çekici olmasını ve sınıfa eğlence ve ders dışı gibi görünen materyal girmesini sağlar. Okuma güçlüğü olan ve okumayı sevmeyen çocuklara ulaşmayı sağlar. Derse katılım ve derse ilgiyi sağlamak için motivasyon sağlar.

·        Çocukların çizgi-roman ve benzeri dışındaki yayınları (non fiction) keşfetmesini motive eder.

·        Ödevlerin yapılmasında kaynak olarak da kullanılabilir. Ders (sosyal bilgiler, Türkçe, vb) için yardımcı eğitim materyali görevindedir. Verdiği Türkiye, dünya ve diğer haritalar ile çeşitli konularda hazırladığı eklerle hiçbir yerde bulunamayacak değerleri çocuklara kazandırır. Bu değerler, hiçbir yerden elde edilemeyecek önemli bilgi kaynaklarıdır.

·        Görselliği sayesinde, verilen bir bilginin gözle de görülmesini sağlar. Bu yönü ile de diğer ders malzemelerinden ayrılır. Fotoğrafları ve illüstrasyonları ile ders kitaplarına göre daha “gerçekçi”, ilgi çekici ve eğlenceli olur.

·        Verdiği çıkartmalar hayvan sevgisini körükler.

©
Bu site, Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. tarafından T.C. yasalarına uygun olarak yayınlanmaktadır.